บังคับจิตใจตนเองจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาให้เสียประวัติของตนเอง

ในยุคสมัยนี้การใช้ชีวิตในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครนั้นไม่ใช่ง่าย สามารถตกเป็นจำเลยจนต้องมีการประกันตัวผู้ต้องหา ได้อย่างไม่ยากเย็น เนื่องจากผู้คนในเมืองมีทั้งคนที่มีจิตใจดีและจิตใจไม่ดี คละเคล้าปะปนกันไป ดังนั้นสำหรับวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงจึงต้องมีสติสัมปชัญญะ ในการควบคุมตัวเอง เพราะว่าให้เมืองใหญ่สิ่งยั่วยุมันเยอะมาก บางคนก็หลงไปติดยาเสพติด คนไปเที่ยวไปกลางคืนจนถอนตัวไม่ขึ้น สิ่งเหล่านี้คืออบายมุข บางคนติดการพนันเล่นพนันบอลจนเป็นหนี้สินล้นพ้น บางครั้งต้องลาออกจากงานเพียงเพราะว่าเจ้านี้มาตามทวงเงินหนี้สินที่ค้างอยู่ไม่มีเงินจะจ่าย จึงต้องลาออกไปทำงานอยู่ที่อื่น บางคนคิดสั้น ๆเมื่อไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้เท่าไหร่ก็ทำจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ บางคนปล้นร้านทอง ถูกตำรวจจับกุมได้ต้องตกเป็นผู้ต้องหา และประกันตัว แต่ในบางครั้งศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ถึงแม้ว่าจะมีหลักทรัพย์แล้วก็ตาม แต่ที่แน่แน่ก็คือคนเหล่านี้เสียอนาคต ไม่สามารถกลับไปทำการทำงานได้ตามปกติ สิ่งที่เริ่มต้นบางครั้งเริ่มจากจุดเล็กๆ นั่นคืออบายมุขทั้งหลายที่แต่ละคนได้เข้าไปคลุกคลีอยู่ ถ้าหากทุกคนหลีกเลี่ยงจากอบายมุขความเสื่อมพวกนี้ได้ ชีวิตของท่านจะมีอนาคตที่สดใสเป็นแน่นอน ไม่ต้องมา ตกระกำลำบากจนต้องใช้บริการ หลักทรัพย์ประกัน ผู้ต้องหา กันอย่างนี้หรอกนะ เราเองเห็นแล้วไม่สบายใจผู้คนในสมัยนี้ ก่อคดีกันอย่างง่ายๆ แทบไม่น่าเชื่อ ประกันตัวมันใช้เงินเยอะนะ

การบังคับจิตใจ ของคนปัจจุบันมีค่อนข้างน้อย มักจะไม่ละอายหรือเกรงกลัวต่อบาปกรรมการกระทำของตนซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวเราตลอดไป ไม่ต้องมีกฎหมายฉบับใดมาบัญญัติหรือคาดโทษความผิดให้กับท่าน มันเป็นการกระทำที่เป็นธรรมชาติอยู่กับตัวท่านจริงๆ อยู่กับตัวท่านอย่างแพ้ อย่างนั้นหากจะทำอะไรก็คิดถึงสิ่งนี้ให้ดีๆ สวรรค์นรกมีจริงหรือไม่อันนั้นแล้วแต่นานาจิตตัง สำหรับบางคนซึ่งอาจจะ ได้ไปพบเห็นมาแล้วด้วยเครื่องมือหรือด้วยวิธีการบางอย่างก็อาจจะบอกว่ามันมีอยู่แต่สำหรับคนซึ่งเป็นคนทั่วไปอาจจะยังไม่เคยพบเห็นก็อาจจะไม่เชื่อแต่ในเบื้องต้นหากการกระทำของท่านนั้นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน โดยเหตุอันไม่สมควรหรือโดยที่ผู้นั้นมิได้กระทำการต่อท่านก่อนนั่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง อย่างน้อยก็ให้ท่องศีล 5 เอาไว้ให้ครบ ข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์ 2.ห้ามลักทรัพย์ 3.ห้ามพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียด 4.ห้ามประพฤติผิดในกาม ข้อ 5. ห้ามดื่มสุราเมรัย

หากท่านทำได้อย่างนี้อย่างน้อยชีวิตท่านก็จะเจริญขึ้นอย่างแน่นอน และห่างไกลจากความเดือดร้อนแม้ว่าคนอื่นจะกระทำการอย่างไรก็ช่างเขา เพราะสุดท้ายแล้วการกระทำของเขาย่อมส่งผลกระทบถึงตัวเขาเอง ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงตัวท่าน แม้ว่ากฎหมายยังทำอะไรไม่ได้ ยังไม่เป็นผู้ต้องหา จนต้องประกันตัวก็ตามที ด้วยความปรารถนาดีต่อทุกท่าน

Scroll to Top