เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว

หลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลย ร้อยละเท่าไหร่

โดยทั่วไปสามารถดำเนินการหาเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ได้โดยอาจจะต้องมีการเตรียมการประกันล่วงหน้า โดยการโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องหลักทรัพย์กันก่อนว่าคิดค่าประกันราคา ร้อยละเท่าไหร่ คดีต่างๆเช่น คดียาเสพติด คดีลักทรััพย์ คดียักยอกทรัพย์ คดีในแต่ละแบบ แต่ละข้อหา เราเองจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูล เพราะเราเองก็ต้องวางแผนการหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว เช่นเดียวกัน ต่างคนต่างมีหน้าที่ บางท่าน ถูกแจ้งข้อหา ในหลายกรรมหรือหลายวาระการกระทำ ทำให้การทำงานของเราก็ยากลำบากมากยิ่งขึ้น หรืออาจมีการกระทำความผิดซ้ำซ้อน คือไม่ใช่การกระทำความผิดในครั้งแรก เราเองก็ต้องพิจารณาว่า จะสามารถใช้หลักทรัพย์ประกันตัวได้หรือไม่ จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์และพิจารณาก่อนการหาหลักทรัพย์

 

หลักทรัพย์อะไรที่ใช้ประกันได้บ้าง ดูเลย
I หลักทรัพย์ ที่ใช้ได้

 

ตรวจสอบด้วย ประกันตัวชั้นไหน ท่านทราบไหม
II ประกัน ในชั้นไหน

 

การประกัน มีขั้นตอนยังไงบ้าง ?
III ขั้นตอน ประกันตัว

 

ตารางแสดงราคา หลักทรัพย์ประกันตัว

(**ให้โทรสอบถามศาล อีกที ที่ลงเป็นราคาคร่าวๆ**)

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายที่ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว

 1. ฆ่าผู้อื่น
 2. พยายามฆ่า
 3. ประมาทเป็นเหตุให้คนตาย
  – รถส่วนตัว
  – รถรับจ้าง
 4. ทำร้ายร่างกายสาหัส
300,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท
250,000 บาทขึ้นไป
150,000 บาทขึ้นไป

ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน หลักทรัพย์ดังนี

 1. วางเพลิงเผาทรัพย์
 2. ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
100,000 บาทขึ้นไป
100,000 บาทขึ้นไป

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีราคาหลักทรัพย์ประกัน ดังต่อไปนี้

 1. รับของโจร
 2. ลักทรัพย์
 3. ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะหรือมีเหตุฉกรรจ์
 4. วิ่งราวทรัพย์
 5. กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์
 6. ชิงทรัพย์
 7. ปล้นทรัพย์
 8. ฉ้อโกงทรัพย์, โกงเจ้าหนี้, ยักยอกทรัพย์
 9. ฉ้อโกงประชาชน
 10. บุกรุก, ทำให้เสียทรัพย์
100,000 บาทขึ้นไป
150,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป
150,000 บาทขึ้นไป
100,000-150,000
200,000 บาทขึ้นไป
300,000 บาทขึ้นไป
100,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป
100,000 บาทขึ้นไป
ความผิดต่อหน้าที่ราชการ

 

 1. เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 2. เบิกความเท็จ, แจ้งความเท็จ
150,000 บาทขึ้นไป
100,000 บาทขึ้นไป
พกพาอาวุธปืน

 

 1. ไม่มีทะเบียน
 2. มีทะเบียน
100,000 บาท
50,000 บาท

ความผิดเกี่ยวกับเพศ วงเงินหลักประกัน

 1. ข่มขืนกระทำชำเรา
 2. อนาจาร
 3. พรากผู้เยาว์, โทรมหญิง, ธุระจัดหาหญิง
200,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. อาวุธปืน หลักทรัพย์ ราคา

 

 1. ปืนไม่มีทะเบียน
 2. ปืนมีทะเบียน
 3. มีวัตถุระเบิด
100,000 บาทขึ้นไป
100,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป

ความผิดเกี่ยวกับความสงบของประชาชน

 1. ซ่องโจร
100,000 บาทขึ้นไป
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

 

 1. ปลอมเอกสาร, ใช้เอกสารปลอม
100,000 บาทขึ้นไป

พ.ร.บ. ป่าไม้,ป่าสงวน,สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติ, บุกรุกป่า หลักทรัพย์ดังนี้

 1. ไม่เกิน 10 ไร่
 2. เกิน 10 ไร่
100,000 บาทขึ้นไป
150,000 บาทขึ้นไป

พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

 1. ครอบครอง
 2. ผลิตหรือจำหน่าย
100,000 บาทขึ้นไป
300,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ อัตราหลักประกัน 

 

1.กัญชา  
– มีกัญชาไว้ในครอบครอง 10,000 บาทขึ้นไป
– จำหน่ายกัญชา 200,000 บาทขึ้นไป
2.เฮโรอีน / ยาบ้า  
– มีเฮโรอีน / ยาบ้าไว้ในครอบครอง 100,000 บาทขึ้นไป
– จำหน่ายเฮโรอีน / ยาบ้า 300,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. โรงงาน หลักประกันที่ใช้ 200,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ศุลกากร 300,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 100,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. แร่, ลิขสิทธิ์, ยา, อาหาร, คนต่างด้าว, ประมง / พ.ร.บ.ประกอบการขนส่งโดยไม่ได้รับอนุญาติ 100,000 บาทขึ้นไป

ที่มา http://www.thaijustice.com/Court/rate.htm เบอร์โทรศาล

 

 

ติดต่อเรื่องหลักทรัพย์แต่เนิ่นๆ จะได้วางแผนทำงาน

ท่านใดต้องการหา เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อน ในเบื้องต้น ว่าคิดราคาหลักทรัพย์ ร้อยละเท่าไหร่ เพราะว่าท่านต้องเตรียมเงินค่าหลักทรัพย์ และเราเองก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมงานประกัน อยู่บ้างพอสมควร เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง การที่เราทำงานประกันอย่างรีบเร่ง เร่งด่วนจนเกินไป ไม่ได้เป็นผลดี แต่รับรองได้ว่า เมื่อท่านได้รับคำปรึกษาเรื่องประกันจากเรา ท่านจะสบายใจขึ้น อย่างน้อยก็พอที่จะ เห็นทางแก้ไข หรือทางดำเนินการ ดีกว่ามืดมน อับจนหนทาง ไร้ทางออก เป็นทุกข์เป็นร้อน เครียด สิ้นเปลืองสมอง อันการงานมิต้องได้ทำเป็นปกติ ส่งผลเสียตามมา

 

การหาหลักทรัพย์ประกันตัว เราต้องรู้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้

เพราะจะได้มีเวลาเตรียมการหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว เนื่องจากแต่ละข้อหา ใช้วงเงินประกันไม่เท่ากันราคาที่ลงนี้คร่าวๆเท่านั้น อยู่ในดุลยพินิจของศาลด้วย หากมีความต้องการจะประกันให้รีบติดต่อเข้ามา ยินดีให้บริการหรือให้ข้อมูล

Click >>> ปรึกษาทนาย

เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว


Scroll to Top