ไวรัส COVID-19

ไวรัส COVID-19 สร้างผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจการค้าเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในวงการทัวร์ ท่องเที่ยว ไกด์นำเที่ยว โรงแรม สายการบิน รถแท็กซี่ ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาเที่ยว แต่ละประเทศก็มีนโยบายห้ามเข้าประเทศโน้นประเทศนี้

อีกทั้งหากเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงจากไวรัสดังกล่าวอาจต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วันซึ่งมันเสียเวลา ใครจะเดินทางไปเที่ยวแล้วเดินกลับโต๊ะอีกตั้ง 14 วัน เป็นไปได้ยาก

ผลกระทบรอบนี้ขึ้นมาแล้วพอสมควรจนถึงวันนี้ (10 มีนาคม 2563) หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นคิดว่าจะมีผู้ประกอบการล้มหายตายจากไปอีกจำนวนมาก น่าจะมีหนี้เสียในระบบ จากเรื่องต่างๆเกิดขึ้น มีการผิดนัดชำระหนี้

ผลที่ตามมาแน่นอนย่อมมีคดีความเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดคือคดีเกี่ยวกับเงินทอง เช่น การผิดนัดชำระหนี้ต่างๆ หรืออาจจะมีเช็คเด้งเพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบกับลูกจ้าง มีคนตกงานมากขึ้นแน่นอน และคนเหล่านี้จะไปทำอะไรกินในเมื่อเศรษฐกิจก็ไม่ดี เงินที่เก็บไว้ก็อาจจะมีแต่ไม่มากพอสำหรับการดำรงชีวิตต่อไปข้างหน้า 12 เดือนโดยไม่ได้มีงานทำ หรือหางานทำไม่ได้

หลังไวรัสแพร่ระบาดเสร็จสิ้นลง คาดว่าจะมีผลกระทบตามมาอีกมากมาย มันไม่ใช่แค่ที่เห็นเพราะตอนนี้เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเราเองก็ยังตอบไม่ได้ว่าไวรัสจะหยุดการแพร่ระบาด ณ วันไหน อย่างไร

Scroll to Top