การกระทำความผิดโดยเจตนา

การกระทำความผิดโดยเจตนา หมายความว่าการกระทำที่ มีการคิด ตกลงใจ ตัดสินใจ กระทำการ โดยที่ตัวเองนั้นรู้สำนึกหรือว่ามีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ โดยเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น ดังนั้นหากว่ามีเจตนากระทำความผิดท่านจึงต้องรับความผิดทางกฎหมายตามฐานความผิดต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เพื่อรับบทลงโทษ

บ้านเมืองต้องมีขื่อมีแปมิฉะนั้น ประชาชนจะใช้ชีวิตกันอยู่ไม่ได้อาจจะมีบางคนทำตามใจที่ตนเองต้องการ ไม่สนใจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองต่อบุคคลอื่น เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ จึงต้องมีกฎหมายควบคุมดังที่กล่าวมาแล้ว ยามที่บ้านเมืองใดเกิดสงครามกลางเมือง กฎหมายใช้ไม่ได้ผล ช่วงนั้นจะมีคดีความหรือมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยที่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองก็ไม่สามารถกระทำการอันใดได้ด้วย ประชาชนทุกคนต้องช่วยตนเองหวังพึ่งใครไม่ได้ นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้น หากมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้น มีแต่อาวุธปืนและความรุนแรงเท่านั้น ที่จะแก้ไขปัญหากันได้ การประกันตัวย่อมไม่มีเกิดขึ้นในสถานการณ์พิเศษแบบนี้ ต้องประกาศใช้กฎอัยการศึก การดำเนินการอย่างเฉียบขาด ชัดเจน เหตุการณ์ถือว่าเป็นคนละเงื่อนไขไม่ใช่เหตุการณ์ในยามปรกติ จึงต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปจากเดิม ดูจากประวัติศาสตร์ ไม่ว่าที่ใจเกิดสงครามการเมืองไม่มีความสงบสุขเกิดขึ้น มีแต่ต้องใช้กำลังทหารเข้าควบคุมสถานการณ์เท่านั้น คือว่าเป็นเคสพิเศษไม่ใช่เหตุการณ์โดยปกติธรรมดาสามัญ คิดอย่างนี้แล้วยังมีใคร ต้องการให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอีกบ้าง

www.xn--12cm5baskk6cyb5bu3aocv1iumb.com

Scroll to Top