ในคดีเด็กต้องมีวิธีการพิเศษสำหรับเด็ก

สำหรับรายการดำเนินคดีทางกฎหมายเกี่ยวกับเด็กหรือผู้สูงอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์นั้นจะมีเรื่องค่อนข้างยุ่งยากมาก เพราะว่าต้องมีวิธีการสำหรับเด็กหรือเยาวชนเหล่านี้โดยตรง จากถือว่ายังเป็นผู้อ่อนด้อยต่อโลกยังมีโอกาสที่จะกระทำความผิดได้ โดยอาจจะขาดวิจารณญาณหรือการยั้งคิดนั่นเอง โดยในกลุ่มผู้เยาว์นั้นแบ่งเป็นผู้ที่อายุน้อยกว่า 15 ปีผู้ที่อายุ 15 ถึง 18 ปีและผู้ที่อายุ 18 ถึง 20 ปีคือยังไม่บรรลุนิติภาวะ การที่กฎหมายจะลงโทษบุคคลกลุ่มเหล่านี้จะ มีบทลดโทษลงไปตามลำดับ เช่น รับโทษเพียง 2ใน3 หรือรับโทษกึ่งหนึ่ง เป็นต้น

 

ผิดกับผู้ใหญ่ซึ่งผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) แล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหากกระทำความผิดจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ศาลลงมาเท่าไหร่ก็ต้องรับโทษตามนั้น นี่คือความแตกต่างในเรื่องการรับโทษ

 

ส่วนเนื้อเรื่องกระบวนวิธีการในการดำเนินคดีสำหรับเด็กในคดีอาญานั้น เด็กไม่สามารถดำเนินคดีได้จึงต้องมี ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งได้แก่ผู้แทนโดยชอบธรรม (โดยทั่วไปก็เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย หรือมารดาชอบด้วยกฎหมาย) และในการสอบสวนก็ต้องมีวิธีการสำหรับเด็ก การสืบพยานก็ต้องเป็นวิธีการสำหรับเด็ก จะใช้วิธีปกติเหมือนการสืบพยานผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วไม่ได้ กฎหมายกำหนดเอาไว้แบบนี้

 

เล่ามาบางคนอาจจะไม่เข้าใจ นึกว่าจงใจทำให้ยุ่งยากเกินไป แต่กฎหมายตามหลักสากลออกแบบมาแบบนี้ เด็กและเยาวชนต้องได้รับการคุ้มครองมากกว่า ได้รับการปกป้องมากกว่า บางครั้งเห็นเด็กแว้นอายุ 15 ปีซิ่งบนถนนอยากจะให้มันตายไปซะที แต่ในทางกฎหมายมันไม่ใช่แบบนั้นในเมื่อเขาเป็นเด็กต้องให้โอกาสเขาเสมอ เพราะด้วยวัยรุ่นความคึกคะนอง อาจทำไปโดยไม่ได้ยั้งคิด

ติดต่อ : บริษัท รับประกันตัวผู้ต้องหา โทร 081 189 5861

Scroll to Top