II ประกันตัวในชั้นไหน

ประกันตัวในชั้นไหน ดังนี้

1. ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน

2. ในชั้นอัยการ

3. หรือชั้นศาล

ท่านต้องสอบถามให้ละเอียด เพราะแต่ละขั้นตอนไม่เหมือนกัน

กรณีถูกแจ้งข้อกล่าวหา และหากต้องประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน ให้สอบถามข้อมูลกับพนักงานสอบสวนว่าใช้หลักทรัพย์กี่บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณีมีหมายเรียก ไปแล้วท่านไม่ยอมไปตามหมายเรียก ของพนักงานสอบสวนและถูกออกหมายจับ เมื่อท่านถูกจับหรือเข้ามอบตัว ให้สอบถามพนักงานสอบสวนว่าประกันตัวที่ไหน กรณีนี้อาจจะต้องประกันตัวในชั้นศาล

กรณีท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาล ศาลไต่สวนมูลฟ้องและพิจารณาว่าคดีมีมูล ในวันหรือก่อนวันนัดสอบคำให้การ ท่านจะต้องทำการประกันตัว กรณีนี้ให้โทรสอบถามที่ศาลว่าใช้หลักทรัพย์กี่บาท และท่านไปประกันตัวที่ชั้นศาลต่อไป (กรณีนี้เป็นประกันตัวในศาลชั้นต้น)

กรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา และท่านต้องการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ ให้นำคำพิพากษามาดูด้วยว่าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกกี่ปี และสอบถามศาลว่าประกันตัวในชั้นอุทธรณ์กี่บาท ท่านต้องนำข้อมูลการประกันตัวในศาลชั้นต้นมาบอกแก่ศาลด้วย เพราะมันเป็นการประกันตัว ต้องคิดฐานมาจากประกันตัวในศาลชั้นต้น

กรณีศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา และท่านต้องการประกันตัวในชั้นฎีกา เช่นเดิมนำคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์และศาลชั้นต้นมาดูด้วย สอบถามหลักทรัพย์ที่ต้องใช้กี่บาท ต่อศาล

I หลักทรัพย์ ที่ใช้ได้

III ขั้นตอน ประกันตัว

กลับหน้า เช่าหลักทรัพย์ประกัน

Scroll to Top