ประกันตัว คดีเช็คเด้ง ให้กับผู้ต้องหา

เมื่อวานมีคนโทรเข้ามาให้ไป ประกันตัว ผู้ต้องหา คดีเช็คเด้ง  ไปที่สถานีตำรวจ นัดกันไว้เวลา 11.00 น. เพื่อพบผู้ต้องหาและญาติเข้ามอบตัว เตรียมต่อสู้คดีตามกฎหมายต่อไป เรื่องมีว่าผู้ต้องหาได้ว่าจ้างนายรับจ้างทำการก่อสร้างต่อเติมโรงรถ ตามสัญญามีแบบแปลนและแบบก่อสร้างระบุชัดถึงสเปควัสดุ สิ่งของต่างๆ ต่อมาถึงเวลาจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผู้ต้องหาได้สั่งจ่ายเงินเป็นเช็คแก่นายรับจ้างเป็นเงิน 80,000 บาท ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 20 นายรับจ้างนำเช็คไปขึ้นเงิน ปรากฏว่าไม่สามารถขึ้นเงินได้ นายรับจ้างจึงฟ้องผู้ต้องหาได้เข้ามามอบตัว ต่อสู้คดีและจะทำการผู้ต้องหาประกันตัวคดีเช็คด้วยตามข้างต้น ที่เช็คจ่ายไม่ได้ เพราะผู้ต้องหาเป็นคนสั่งระงับเอง เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าโรงรถที่ก่อสร้างมีรอยปูนแตกเป็นทางยาว มีคานทรุดตัว (วันที่เขียนเช็คยังไม่เห็น เพิ่งมาเห็นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม) จึงได้โทรบอกนายรับจ้างให้เข้ามาช่วยแก้งานหน่อยเพราะเห็นรอยร้าว รอยทรุดน่ากลัวมาก แต่นายรับจ้างบอกไม่ว่างบ้าง ผัดผ่อนไปบ้าง บอกต้องรอ 15 มกราคมปีหน้าเลย เนื่องจากไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพ ผู้ต้องหาจึงต้องทำการสั่งระงับจ่ายเช็คไว้ก่อน จนกว่างานได้รับการแก้ไขอย่างเรียบร้อย ไม่แน่ใจว่างงานนี้จะต้องประกันตัวหรือเปล่า เนื่องงานก่อสร้างถือได้ว่ายังไม่เรียบร้อย อาจต้องโทรปรึกษาทนายมืออาชีพงานนี้คดีเช็ค เป็นเรื่องได้เลย

เรื่องการเขียนเช็คสั่งจ่ายตั๋วแลกเงินนี้เป็นสิ่งที่ จะต้องสนใจและใส่ใจมาก เนื่องจากหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะเป็นคดีความมีความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค 2534ได้ ดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น พบเห็นได้บ่อยโดยเฉพาะในบุคคลที่ซึ่งต้องทำธุรกิจ จึงต้องมีความชัดเจนหรือแน่นอนว่า เมื่อเขียนสั่งจ่ายเช็คแล้ว จะต้องมีเงินในบัญชีพอที่จะจ่ายเช็คนั้น เพื่อไม่ให้เกิดอาการเช็คเด้ง คดีเช็คเป็นคดีอาญา(ต้องมีมูลหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย) อย่าได้ผิดพลาดเป็นอันขาด

 

การฟ้องคดีเช็คนั้นฟ้องได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา แต่ตามปกติแล้วมักจะฟ้องเป็นคดีอาญา แต่ดังที่กล่าวเบื้องต้นมูลหนี้ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วย หรือมีมูลหนี้ขณะที่ออกเช็ค

Scroll to Top