คดีเช็คความผิดอาญาอันยอมความได้ ข้อแนะนำ

ในคดีความเกี่ยวกับความผิดอาญาอันยอมความได้ หมายความว่าหากโจทก์และจำเลยมีการตกลงกันได้ ก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด หากจำเลยบรรเทาความเสียหายจนเป็นที่พอใจแก่โจทก์ โจทก์สามารถถอนฟ้องและทำให้คดีสิ้นสุดลงได้

แต่ปัญหามันคือ เมื่อจำเลยทำความเสียหายให้กับโจทก์ เช่นจำเลยออกเช็คแล้วเช็คเด้ง เป็นยอดเงินจำนวน 1 ล้านบาท โจทก์ต้องการให้จำเลยนำเงิน 1 ล้านบาทมาคืนให้กับโจทก์ แต่จำเลยไม่มีเงินจำนวนมากถึง 1 ล้านบาทมาคืนให้ แบบนี้มีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเพราะโจทก์เองก็ต้องการได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ส่วนจำเลยก็ไม่สามารถทำตามที่เขาต้องการให้ได้

ดังนั้นในทางกฎหมายมันสามารถยอมความกันได้ แต่ในความเป็นจริงมันกระทำยากเหมือนกัน เพราะว่าในความเป็นจริงมันติดเงื่อนไขโน่นนี่นั่นเช่นจำเลยไม่มีเงิน มีเงินไม่มากพอ หรือจะนำทรัพย์สินอื่นของจำเลยมาใช้หนี้บางครั้งจำเลยก็ไม่มีทรัพย์สินอะไร ที่มาตีมูลค่าใช้หนี้ได้

อย่างไรก็ดีการพยายามพูดคุยกันจะๆกันระหว่างโจทก์กับจำเลยอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เพราะจะได้เข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะโจทก์เองก็ต้องเข้าใจจำเลย ส่วนจำเลยเองก็ต้องเข้าใจโจทก์ว่าเขาเสียหายไปแล้ว เขาก็ต้องได้ในส่วนของเขาคืนมา

Scroll to Top