ขั้นตอนการประกันตัว

การประกันตัวมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. สอบถามต่อเจ้าหน้าที่ว่าเราถูกตั้งข้อหาในข้อหาอะไร
2. เมื่อรู้ข้อหาแล้วสอบถามต่อไปว่าใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ / ใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้าง
3. หากหลักทรัพย์ของเรามีเพียงพอก็ใช้หลักทรัพย์ของเราประกันตัว
4. หากหลักทรัพย์เรามีไม่พอก็ไปหา เช่าหลักทรัพย์จากผู้ให้บริการต่างๆ
5. ดูด้วยว่าประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ หรือชั้นศาล
6. เอกสารที่ใช้ใช้อะไรบ้าง

 

หลักทรัพย์ ที่ใช้ได้

ประกัน ในชั้นไหน

สอบถาม เช่าหลักทรัพย์ประกัน

Scroll to Top