ปรึกษาทนายความฟรี 24 ชั่วโมง

บริการ ปรึกษาทนายความ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เบื้องต้น 24 ชั่วโมง line ฝากข้อความไว้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอรรถคดี หากท่านเป็นผู้เสียหาย หรือถูกโต้แย้งสิทธิ์ ถ้าสามารถปรึกษาคดีความเพื่อจะทำการฟ้องจำเลยหรือผู้ที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้แก่ท่าน

หากท่านเป็นจำเลย หรือตกเป็นผู้ต้องหาไม่ว่าในคดีแพ่งหรืออาญาใดก็ตาม เรายินดีปรึกษาคดีความข้อกฎหมายกับท่าน เพียงโทรมาสอบถามนัดเวลา

Click ติดต่อ ทนาย siambail

ท่านใดต้องการ ปรึกษาทนายความ

โปรดเล่าข้อเท็จจริงตามความจริง ไม่ว่าใครจะผิดหรือจะถูก แต่เราต้องการข้อเท็จจริงของท่าน เพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกฎหมายทางคดีความ ก่อนที่จะ ปรึกษากับท่านว่าเราจะดำเนินการอย่างไรกันต่อไป เพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน หากข้อเท็จจริงผิดเพี้ยนไป ในฐานะนักกฎหมายที่ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ก็จะผิดพลาดได้

จึงฝากบอกว่าก่อนปรึกษาคดีความหรือข้อกฎหมายกับนักกฎหมายท่านใด ท่านควรเตรียมหลักฐานข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเช็คก่อน

รับจ้าง ประกันตัวผู้ต้องหา

ประเภทของคดีความ

สำหรับระบบศาลยุติธรรมประเทศไทยมีคดีความแบ่งออกเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา โดยคดีแพ่งนั้นไม่มีการลงโทษทางเรื่องจำคุก แต่คดีอาญามีบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องจำคุก

ยกตัวอย่างคดีแพ่งก็ เช่น คดีผิดสัญญาซื้อขาย ,ผิดสัญญาจ้างทำของ ,คดีฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหาย , คดีละเมิดทางทรัพย์สินและเรียกค่าเสียหาย , คดีละเมิดแก่ร่างกายเรียกค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น

ยกตัวอย่างคดีอาญา เช่น คดีฉ้อโกง ,คดีลักทรัพย์ ,คดียักยอก ,คดีลักทรัพย์นายจ้าง ,คดีฉ้อโกงประชาชน ,คดีว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ,คดียาเสพติด

คดีความ ที่ทนายรับปรึกษา

1.คดีมรดก , ร้องตั้งผู้จัดการมรดก
2.คดีครอบครัว
3.คดีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพวเตอร์
4.คดีฉ้อโกง , ฉ้อโกงประชาชน
5.คดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด
6.คดีหมิ่นประมาท
7.คดีละเมิิดลิขสิทธิ์
8.คดีปลอมเอกสาร
9.คดีฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหาย
10.คดีพ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า
11.คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เช่น ฆ่าผู้อื่น , พยายามฆ่า , ทำร้ายร่างกาย , ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส
12. คดีว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค (พ.ร.บ.เช็ค2534) ซึ่งเป็นคดีอาญา (แต่ถ้าเช็คใบเดียวกันมาฟ้องคดีแพ่ง จะเป็นความผิดเกี่ยวกับตั๋วเงิน)
13. และคดีอื่นๆ อีกมาก

.

ทนายแนะนำ คดีกรณีเป็นโจทก์

มีคดีความ  ปรึกษาคดีความ กับ ทนายความ หากเกิดเรื่องกับท่านหากท่านเป็นโจทก์ หรือเป็นผู้เสียหาย ให้รีบดำเนินการฟ้องคดีก่อนที่อายุความจะหมดลง คดีแต่ละแบบอายุความก็แตกต่างกันออกไป

ทนายแนะนำ คดีกรณีเป็นจำเลย

หากท่านเป็นจำเลยถูกฟ้องในคดีแพ่ง ให้นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมาให้ทนายความนักกฎหมายดูด้วยเพราะในคดีแพ่งสามัญท่านจะต้องทำการยื่นคำให้การซึ่งมันมีระยะเวลากำหนดไว้ จึงควรรีบเข้ามาปรึกษาคดีความ

ปรึกษาคดีความโทร 081 189 5861

กรณีถูกแจ้งข้อกล่าวหา

เมื่อท่านตกเป็นผู้ต้องหา หรือถูกแจ้งข้อหา เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายเรียกให้ท่านไปรับทราบข้อกล่าวหา ท่านจำเป็นต้องไปตามหมายเรียกนั้น มิฉะนั้นหากภายใน 2 ครั้ง ท่านไม่ไปตามหมายเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกเป็นหมายจับ ซึ่งจะมีผลกับท่าน

หากถูกหมายเรียกหรือโดนหมายจับสามารถโทรมา ปรึกษาทนายในคดีอาญาได้เพื่อจะได้ หาทางแก้ไข


เมื่อเกิดเรื่องอย่าช้า

ให้รีบปรึกษาทนาย เพราะมันมีเรื่องอายุความมาเกี่ยวข้อง

เรียบเรียงเรื่องราวให้ชัดเจน

ก่อนปรึกษาพูดคุยกับทนายเรียบเรียงเรื่องราวและพยานหลักฐานให้ชัดเจน จะช่วยได้มาก


Scroll to Top